Storitve

OD IDEJNE ZASNOVE DO ZAČETKE GRADNJE

Sodelovanje z arhitektom pripelje projekt k boljši prostorski zasnovi, funkcionalnosti in izkoristku prostora. Tako z arhitekturnimi idejami, željami investitorja in danimi pogoji ustvarimo in vodimo arhitekturno zasnovo, ki je odraz sodelovanja in medsebojnega zaupanja.


Oglejte si primer za hišo površine 150 m2 (bruto), ki vas bo prišle 6.000,00 €.

storitve_01

POTREBNA DOKUMENTACIJA
ZA ZAČETEK PROJEKTA

(Priskrbi stranka)

storitve_02

PROJEKT IZP

1.200 € + DDV

(150m2 bruto, kar je cca 120m2 neto)
storitve_03

PROJEKT DGD

2.100 € + DDV

(150m2 bruto, kar je cca 120m2 neto)
storitve_04

PROJEKT PZI

2.700 € + DDV

(150m2 bruto, kar je cca 120m2 neto)
skupaj

SKUPAJ

DA URESNIČIMO VAŠ SANJSKI PROJEKT!

Pokličite nas na +386 51 659 554 ali na info@semdom.si
storitve_01
POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA ZAČETEK PROJEKTA

Pred pričetkom izdelave projekta investitor zagotovi/ni zajeto v ponudbi:

 • Ustrezno lokacijsko informacijo za namen projektiranja (z grafičnimi podlogami v DWG formatu).
 • Geodetski načrt
 • Geomehansko poročilo o nosilnosti tal
storitve_02
PROJEKT IZP
 • Pregled zakonodaje in zahtev, ki se navezujejo na vašo lokacijo gradnje.
 • Dobitev projektnih pogojev
 • Uskladitev idejne zasnove objekta
 • Priprava idejne zasnove na podlagi vaših želja in veljavne zakonodaje
storitve_03
PROJEKT DGD
 • Priprava tehničnega poročila
 • Vlaganje vlog za izdajo mnenja
 • Vlaganje vloge za izdajo gradbenega dovoljenja
 • Vlaganje vloge za izračun komunalnega prispevka
 • Reševanje detajlov
storitve_04
PROJEKT PZI
 • Končno usklajevanje detajlov
 • Izris arhitekturnih načrtov, strojnih inštalacij, električnih inštalacij in gradbene konstrukcije (statika)
 • Izdelava elaboratov
 • Popis gradbenih in obrtniških del
 • Izdelava tehničnega poročila
 • Prijava začetka gradnje