Gradnja

Izberite način gradnje
faza_01

I. FAZA

zemeljska dela in
pripravljalna dela

faza_02

II. FAZA

betonska temeljna
plošča v sistemu Fibran

faza_03

III. FAZA

od zunaj
končan objekt

faza_003

III. podaljšana faza

delno delni ključ

faza_04

IV. interna infrastruktura

priklopi in vodi, ki se prikljapljajo
na javno infrastrukturo

faza_01

I. FAZA

priprava terena, priprava gradbišča,
zakoličba, izkop gradbene jame, temeljenje

faza_02

II. FAZA

postavitev kletne plošče,
če je objekt podkleten

faza_03

III. FAZA

konstrukcijska gradbena dela vseh etaž
in podstrešja, strešna konstrukcija,
krovska in kleparska dela

faza_003

III. podaljšana faza

zunanje stavbno pohištvo

faza_04

IV. interna infrastruktura

izdelava predelnih steh z notranjim stavbnim pohištvom, izdelava gotovega tlaka in izolacije, izdelava zunanjih in notranjih ometov, groba napeljava vseh potrebnih inštalacij, talne in stenske obloge, izdelava masivnega stopnišča, ključavničarska in kamnoseška dela