Kdo smo

Smo interdisciplinarno podjetje, ki s povezovanjem različnih strok (arhitektura, gradbeništvo in finančna analitika) investitorjem omogoča, da od ideje do realizacije projekt ostaja znotraj razpoložljivega finančnega toka. Tako nudimo pregled nad projektom na večih nivojih in njegovo realizacijo skozi različne faze sodelovanja, pri čemer dopuščamo možnost, da se investitorji odločijo le za posamezne.

Vsak projekt začnemo z idejo, ki jo naš projektivni biro vodi skozi postopek projektne dokumentacije v skladu z obstoječo prostorsko zakonodajo. Arhitekti vaše prostorske želje uskladijo glede na danosti lokacije. Poleg osnovne dokumentacije vam v fazi projekta ponudimo tudi 3D predstavitev objekta, razmislek o notranji opremi in zunanji ureditvi.

Pokrivamo vse faze projektiranja stanovanjskih, poslovnih in industrijskih stavb in vse faze gradbeništva od planiranja terena, urejanja okolice do izdelave temeljne plošče, postavitve objekta, gradbenih, obrtniških in zaključnih del na objektu.

Usmerjeni smo v zadovoljstvo strank in v vzpostavitev medsebojnega odnosa in zaupanja. Zavedamo se, da ne gradimo zgolj stavb, ampak z naročnikom uresničujemo in skupaj snujemo njihov novi projekt.

Dodatno se razvijamo in izobražujemo na področju arhitekture in gradbeništva in skupaj širimo mrežo poslovnih partnerjev in izvajalcev.

DIREKTOR
Semir Dizdarević, grad. teh., stroj. inž.

ARHITEKTURA
Eva Tomšić, mag. inž. arh.
Galja Štimec Ernožnik, mag. inž. arh.

FINANČNA ANALITIKA
Rok Jeršin, mag. prav.
Gordana Čevnik, dipl. ekonom.

GRADBENI INŽENIRING
Vesna Demšar, dipl. inž. grad.

EKIPA GRADBENIH IN
OBRTNIŠKIH IZVAJALCEV

STORITVE

OD IDEJNE ZASNOVE DO ZAČETKE GRADNJE

OD IDEJNE ZASNOVE
DO ZAČETKE GRADNJE

Sodelovanje z arhitektom pripelje projekt k boljši prostorski zasnovi, funkcionalnosti in izkoristku prostora. Tako z arhitekturnimi idejami, željami investitorja in danimi pogoji ustvarimo in vodimo arhitekturno zasnovo, ki je odraz sodelovanja in medsebojnega zaupanja.
storitve_01

POTREBNA DOKUMENTACIJA
ZA ZAČETEK PROJEKTA

(Priskrbi stranka)

storitve_02

PROJEKT IZP

1.200 € + DDV

(150m2 bruto, kar je cca 120m2 neto)
storitve_03

PROJEKT DGD

2.100 € + DDV

(150m2 bruto, kar je cca 120m2 neto)
storitve_04

PROJEKT PZI

2.700 € + DDV

(150m2 bruto, kar je cca 120m2 neto)
skupaj

SKUPAJ

V SODELOVANJU Z