Arhitektura

KO IDEJA
POSTANE DOM

Ko se odločite zgraditi nov dom ali dodajati razne spremembe v svoj obstoječ dom, se boste kmalu podali na razburljivo potovanje, kjer vaše upanje in sanje postanejo dejanska realnost.

Naše podjetje ima svoj projektivni biro, kjer arhitekti vaše prostorske želje uskladimo glede na danost lokacije. Poleg osnovne dokumentacije vam v fazi projektiranja lahko ponudimo tudi 3D predstavitev objekta, razmislek o notranji opremi in zunanji ureditvi.

Ker arhitekti pretvarjamo sanje v resničnost, vas skozi celoten proces vodimo, vam svetujemo in smo vam vedno na voljo.

Pomagamo vam izboljšati videz, funkcionalnost in trajnost vašega okolja, ter tako izboljšamo učinkovitost vašega življenjskega sloga ali poslovanja. Naše podjetje deluje interdisciplinarno (arhitektura, gradbeništvo in finančna analitika), kar nam omogoča tudi racionalizacijo celotnega procesa načrtovanja in gradnje od začetnih pred-projektnih sestankov, do končne gradnje.

3D VIZUALIZACIJA

Ob končanem projektu vam ponujamo tudi 3D vizualizacijo v kateri se lahko sprehodite po končni ureditvi.

MAKETE

PONUDIMO VAM TUDI IZDELAVO

KO IDEJA
POSTANE DOM

Ko se odločite zgraditi nov dom ali v obstoječi dom vnašati spremembe, se podajate na razburljivo potovanje, skozi katerega lahko vaši upi in sanje postanejo realnost.

Naše podjetje ima svoj projektivni biro, kjer arhitekti vaše prostorske želje prilagodimo lokaciji objekta. Poleg osnovne dokumentacije vam lahko v fazi projektiranja ponudimo tudi 3D predstavitev objekta ter razmislek o notranji opremi in zunanji ureditvi.

Arhitektura - Primer 1
Arhitektura - Primer 2
Arhitektura - Primer 3
Arhitektura - Primer 4

ČASOVNICA

pridobivanja gradbenega dovoljenja

Pridobivanje podatkov

Pogodba o sodelovanju in pridobitev vseh potrebnih podatkov:

 • ZK vpis lastništva
 • geodetski posnetek
 • geomehansko poročilo
 • informativni sestanek
 • ogled lokacije
 • pooblastilo za zastopanje v postopku pridobivanja projektne dokumentacije
začetek

IZP

IZP = idejni projekt za razpis projektnih pogojev vseh pristojnih mnenjedajalcev:

 • zahteva za izdajo projektnih pogojev
 • oodatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji
 • splošni podatki o gradnji
 • lokacijski prikaz predvidenega objekta s priključki na Gospodarske javne infrastrukture
+ 25 dni

IDZ

IDZ = idejna zasnova projekta:

 • usklajevanje lokacijskih danosti, prostorskih aktov in investitorskih želja
 • proces načrtovanja skozi delovne različice arhitekturnih zasnov (tlorisi, prerezi, zunanja ureditev, 3D prikazi)
 • sestanki z investitorjem
 • potrjena arhitekturna zasnova
+ 45 dni

DGD

DGD = dokumentacija za gradbeno dovoljenje:

 • pridobitev vseh potrebnih mnenj k projektu
 • zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja
 • podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji
 • splošni podatki o gradnji
 • izjava projektanta in vodje projekta v DGD
 • tehnično poročilo
 • lokacijski prikazi
 • tehnični prikazi
+ 50 dni

PZI

PZI = projekt za izvedbo:

 • usklajevanje podrobnosti za izvedbo z izbranimi proizvajalci
 • vodilni načrt (priloge 1A, 3, 2B, 4; tehnično poročilo DGD, elaborati, grafični prikazi DGD)
 • načrt arhitekture (priloga 1B; Tehnično poročilo PZI; tehnični prikazi)
 • načrt gradbeništva
 • načrt elektronike
 • načrt strojništva
+ 60 dni
** Vsi časovni roki se lahko zamaknejo zaradi naslednjih razlogov neodzivnost organov, ki izdajajo projektne pogoje in mnenja v fazi IZP in DGD projektne dokumentacije; neodzivnost UE, pristojne za izdajo GD. Za časovne zamike vseh upravnih organov ne odgovarjamo.
Arhitektura - Primer 5
Arhitektura - Primer 6
Arhitektura - Primer 7
Arhitektura - Primer 8

Ker arhitekti pretvarjamo sanje v resničnost. vas skozi celoten proces vodimo, vam svetujemo in smo vam vedno na voljo.

Pomagamo vam izboljšati videz, funkcionalnost in trajnost vašega okolja ter tako izboljšamo učinkovitost vašega življenjskega sloga ali poslovanja.

Naše podjetje deluje interdisciplinarno (arhitektura, gradbeništvo in finančna analitika), kar nam omogoča racionalizacijo celotnega procesa načrtovanja in gradnje od začetnih predprojektnih sestankov, do končne gradnje.


3D VIZUALIZACIJA


Po končani projektni dokumentaciji vam ponujamo tudi 3D vizualizacijo, s pomočjo katere se lahko sprehodite po končni ureditvi.


MAKETE


PONUDIMO VAM TUDI IZDELAVO MAKETE

Copyright © 2022 Semdom. Vse pravice pridržane.
crossmenu